PROPOZICE     MAPY     PŘIHLÁŠKA     VÝSLEDKY    FOTO-VIDEO     KONTAKTY

 


Trasa  |  Start  |  Program Pokyny  |  Přihlášky  |  Ceny Občerstvení

Pořadatel závodu HOPI HOLDING a.s.
Termín závodu: sobota 8. září 2018
Místo konání: logistický areál HOPI Jažlovice
Více informací bude včas upřesněno.

TRASA
55 km - kategorie muži, ženy 
15 km - kategorie smíšená - turistická trasa

Upozornění pro účastníky turistické trasy:
Ti, kteří se v minulosti umístili na 1. – 3. místě, nebudou klasifikováni, pokud se i letos umístí
na prvních 3 pozicích. Těmto závodníkům doporučujeme trasu 55 km.

 

START
Start závodu
je hromadný pro všechny účastníky v 10:00 hod

PROGRAM
 8:30 -  9:30      Registrace závodníků
 9:45 - 10:00     Řazení na start
 10:00               Start
 10:45 - 12:00   Orientační čas příjezdu do cíle účastníků turistické trasy
 11:30 - 14:00   Orientační čas příjezdu do cíle účastníků trasy na 55 km
 13:30 - 14:00   Vyhlášení vítězů všech závodů a kategorií

POKYNY
Trasa závodu bude značená, je zajištěno doprovodné vozidlo, traťoví komisaři i dodávka pro případ defektu.
Závod probíhá za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

•  Tratě jsou určeny pro horská nebo trekkingová kola.
•  Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenou a řádně zapnutou ochrannou přilbu.
•  Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny pořadatelů.
•  Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
•  Dětská kategorie
je omezena pro ročníky 2008 a mladší.
•  Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
•  Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu,
   pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
•  Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle Nařízení EU 679/2016.
•  Parkování je možné na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti
   s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
•  Žádáme Vás o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků. Na občerstvovací stanici
   a také v cíli bude vyhrazeno místo na odpadky.
•  Každý účastník vyplněním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

PŘIHLÁŠKY
http://www.sportchallenge.cz/cz/hopicup/registrace

CENY
Poháry a věcné ceny pro 3 nejlepší v každé kategorii. 

OBČERSTVENÍ
Na trati – nápoje
V cíli – stan s pestrou nabídkou občerstvení, grilované speciality, ovoce, koláče, teplé a studené nápoje

 

 

 

 

 

 

Partner závodu: